Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 10316


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2013-01-23

 Nazwa pozycji Data
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2013-12-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na Przygotowanie ok. 180 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zrozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu p 2013-12-12
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2013-11-12
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie i wydawanie gorących posiłków (dwudaniowy obiad) dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy... 2013-12-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne dla potrzeb Urzędu Gminy Ustrzyki Dolne w roku 2014. 2013-11-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw polegająca na zakupie paliw do samochodów służbowych używanych przez: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych. 2013-11-28
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ul. Dworcowej 10 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: „Wymiana stolarki okiennej ” ul. Fabryczna 18 w m-ci Ustrzyki Dolne 2013-11-13
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2013-10-29
Zespół Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów spożywczych, mrożonych”. 2013-11-08
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2013-10-15
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2013-10-15
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ( leasing operacyjny ) używanej ładowarki teleskopowej. Okres leasingowania - 36 miesięcy. 2013-11-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: „ Remont budynku mieszkalnego ” ul. Przemysłowa 16 w m-ci Ustrzyki Dolne 2013-10-25
Zespół Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów spożywczych, mrożonych”. 2013-10-21
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2013-09-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Łobozew Górny 2013-10-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Stańkowa 2013-10-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Ustrzyki Dolne ul. W. Pola 2013-10-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Krościenko 2013-10-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Jureczkowa 2013-10-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Jałowe 2013-10-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie (do każdego miejsca w kraju i zagranicą) usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz codzienny odbiór korespondencji z Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2013-10-07
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego... 2013-09-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na okresową dostawę oleju opałowego, sezon grzewczy 2013/2014, do kotłowni olejowych szkół podstawowych gminy Ustrzyki Dolne i kotłowni budynków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych... 2013-09-20
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawa oleju napędowego i etyliny 95 2013-08-16
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na usługi fizycznej ochrony mienia dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzegi Dolne 1. 2013-09-20
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: Usługi transportowe odpadów komunalnych - pozostałości z procesu sortowania o kodzie 19 12 12 i kodzie 19 12 12 ex... 2013-09-20
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego opałowego gatunek „orzech” w ilości 130 ton w sezonie grzewczym 2013/2014. 2013-09-05
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2013-07-18
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2013-07-18
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego... 2013-07-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zakup, dostarczenie, montaż i zainstalowanie system monitoringu CCTV IP wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami 2013-06-28
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Wyzwolenia 7; 38 - 700 Ustrzyki Dolne zaprasza do złożenia ofert cenowych na usługi z zakresu zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu edukacyjno - integracyjnego dla Uczestników Projektu systemowego... 2013-07-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie modernizacji drogi rolniczej w miejscowości Teleśnica Oszwarowa gmina Ustrzyki Dolne o nr działki 110 na długości 312 mb 2013-06-04
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wyzwolenia 7, 38 - 700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetargu nieograniczony na przygotowanie i wydawanie we własnym lokalu gorących posiłków (dwudaniowy obiad) dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy... 2013-06-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu krótkoterminowego na rok 2013 w wysokości 2.000.000,00 PLN Z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2013 roku . 2013-06-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie (do każdego miejsca w kraju i zagranicą) usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz codzienny odbiór korespondencji z Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2013-10-21
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza I publiczny ustny przetarg nieograniczony najem lokali użytkowych oraz garażu 2013-06-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Zadwórze 2013-05-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Kaplica cmentarna” w Brzegach Dolnych 2013-10-16
Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionierska w Ustrzykach Dolnych zaprasza do składania ofert cenowych w 2 zapytaniach... 2013-07-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Krościenko 2013-05-28
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetargu nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne współfinansowanego ze środk 2013-08-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w m-ci Ustjanowa Dolna 2013-05-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: „Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – budowa.. 2013-05-10
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne... 2013-04-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy... 2013-05-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn.: „Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – budowa kolektorów słonecznych na 2013-04-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ. 2013-04-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania o nazwie: „Fundusz Sołecki - 2013” w Gminie Ustrzyki Dolne - remont dróg gminnych: 2013-04-24
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Brzegi Dolne ogłasza przetarg na wykonywanie analiz laboratoryjnych dla oczyszczalni ścieków w Brzegach Dolnych, Serednicy, Moczarach, Grąziowej, SUW Solina, analizy odpadu o kodzie 19 08 05, 19 2013-04-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania o nazwie: „Fundusz Sołecki - 2013” w Gminie Ustrzyki Dolne 2013-04-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi związanej z wykonaniem prac projektowych dla zadania pod nazwą: „Przebudowa części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiej 2013-04-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont drogi gminnej w ciągu ulicy Działkowa w Ustrzykach Dolnych na długości 200 mb od km 0+000 – 0+200 2013-04-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Budowa modułowej kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji, na części działki nr ewidencyjny 394R 2013-10-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Ustrzyki Dolne oraz drogi Łobozew Górny przez wieś i drogi Ropienka Górna - masą asfaltobetonową na gorąco – w za 2013-03-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania o nazwie: „Fundusz Sołecki - 2013” w Gminie Ustrzyki Dolne 2013-03-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont drogi gminnej Jałowe – Murowanka o nr dz. ewid. 248, 244, 245 w miejscowości Jałowe w km 0+000 – 1+950 2013-03-04
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej ul. 29-Listopada 42 38-700 Ustrzyki Dolne głasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: „Remont budynku biurowego” ul. Dworcowa 10 w m-ci Ustrzyki Dolne 2013-02-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania o nazwie: „Remont budynku świetlicy wiejskiej” w m-ci Wojtkowa 2013-02-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Brelików 2013-02-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Hoszów 2013-02-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu drogi gminnej w ciągu ulicy Działkowa w Ustrzykach Dolnych na długości 200 mb od km 0+000 – 0+200 2013-02-18
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ul. Dworcowej 10 ogłasza I publiczny ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działek 2013-08-30
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych, składa zapytanie ofertowe na montaż rusztu ciężkiego w kotle WR-5-022 2013-03-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem pod nazwa: „Budowa kaplicy cmentarnej w Brzegach Dol 2013-01-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Oświetlenie drogi” w m-ci Bandrów Narodowy 2013-01-25
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych oraz garaży 2013-08-30
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza I publiczny ustny przetarg nieograniczony najem lokali użytkowych 2013-04-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Oświetlenie drogi” w m-ci Hoszowczyk 2013-01-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: „Poprawa dostępności komunikacyjnej drogi nr 119 250 R Krościenko – Stebnik” Remont drogi na długości 350 mb od k 2013-01-07
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego... ul. Rynek 9. 2013-01-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie drogi” w m-ci Hoszów 2013-03-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne dla potrzeb Urzędu Gminy Ustrzyki Dolne w roku 2013. 2013-01-11
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jagiellońskiej 48 w Ustrzykach Dolnych zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie docieplenia elewacji frontowej bloku 40 rodzinnego 5-cio kondygnacyjnego. 2013-07-08
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza I publiczny ustny przetarg nieograniczony najem lokali użytkowych 2013-03-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na Przygotowanie ok. 180 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zrozumieniu art. 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu p 2013-01-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont chodnika w ciągu ulicy Nadgórna – strona prawa – od ulicy Dobra do ulicy Pionierska na długości 171 mb od km 0+0 2013-02-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zakup, dostarczenie, montaż i zainstalowanie system monitoringu CCTV ANALOGOWEJ z transmisją po skrętce wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami. 2013-08-01
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej - budowa drogi gminnej nr 119259 R – droga Ustjanowa Górna Żuków... 2013-07-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw polegająca na zakupie paliw do samochodów służbowych używanych przez : Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych. 2012-12-10


  Ilość odwiedzin: 1643929