Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 6661

 

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinnych przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504,00 zł , a w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego 583,00 zł .

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków rodzinnych:

  • z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego 
  • z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  • z tytułu urodzenia dziecka
  • z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
  • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  • z tytułu nauki dziecka poza miejscem zamieszkania

2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Do wniosków należy załączyć zaświadczenia ewentualnie oświadczenia dla udokumentowania poszczególnych rodzajów świadczeń. Szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnianiu wniosków można uzyskać w Biurze Świadczeń Rodzinnych w Rzeszowie, mieszczące się przy ul. Targowej 1, pokój nr 16.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych, ul. Wyzwolenia 7

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 nr 35, poz. 305)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r., w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. nr 45 poz. 433)Data publikacji:

  Ilość odwiedzin: 2006404